Dr Joanna Ożarowska

Doktor nauk prawnych ,  mediator.

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat, a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator.
Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych
i gospodarczych. Duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych i środowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej i płciowej wybranych ludzi. Obecnie świadczy stałą pomoc prawną, często występując w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. 

Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, była uczestnikiem konferencji naukowych, jest autorem publikacji naukowych.
Inicjatorka Aukcji Charytatywnej na rzecz dzieci domów dziecka w Katowicach od 5 lat łączonych z szeroką promocją edukacyjną i społecznościową przy wsparciu i we współpracy z CINIBA w Katowicach. W ubiegłym roku Aukcja ta odbyła się pod nazwą ,,Fortuna Śląskiem się toczy”.


Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka