Slider

BLOG

Krówka Rozwódka- blog o prawie rodzinnym i nie tylko...
KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ
UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ. Konwencja Haska sporządzona została w Hadze dnia 25 października w 1980 roku jest międzynarodowym porozumieniem, którego celem jest pomoc w sprowadzaniu dzieci...
Czytaj dalej "KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ"
O MNIE
Joanna Ożarowska -Adwokat / doktor nauk prawnych / mediator stały przy sądzie Okręgowym w Katowicach Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką od 2011 roku zrzeszający młodych...
Czytaj dalej "O MNIE"
#oliwiahylachallenge
Szanowni Państwo, W imieniu Mecenas dr Joanny Ożarowskiej, z wielką radością informujemy, iż zostaliście Państwo nominowani przez Kancelarie Adwokacka do wzięcia udziału w challengeu dla...
Czytaj dalej "#oliwiahylachallenge"
ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW).
Większość z nas jest zgodna z poglądem, że na szczególną uwagę zasługują dzieci, których bezpieczeństwo materialne jest zależne od sytuacji materialnej, zarobkowej rodziców, którzy zobowiązani...
Czytaj dalej "ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW)."
ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
Informujemy, iż z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłatą bieżących składek lub należności, wynikające zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia...
Czytaj dalej "ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."
Porady prawne online Adwokat dr Joanna Ożarowska
w celu konsultacji i uzyskania porady prawnej proszę uprzejmie o kontakt z numerem tel. 504114994 w celu ustalenia szczegółów porady online.
Czytaj dalej "Porady prawne online Adwokat dr Joanna Ożarowska"
Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?
Równouprawnienie między małżonkami Równouprawnienie między małżonkami to jedno z podstawowych założeń polskiego prawa rodzinnego. Równouprawnienie małżonków wynika przede wszystkim z Konstytucji RP natomiast jego konkretyzacja...
Czytaj dalej "Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?"
ZATRUDNIENIE DZIECKA
Przepis regulujący zatrudnienie dzieci wskazany  jest w artykule 304(5) kodeksu pracy.  Należy wskazać, że w artykule tym zostały uregulowane szczegółowe warunki oraz zasady wykonywania pracy...
Czytaj dalej "ZATRUDNIENIE DZIECKA"
Rozliczenia majątkowe między konkubentami
Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na współwłasność przez partnerów w czasie trwania ich...
Czytaj dalej "Rozliczenia majątkowe między konkubentami"
Podwyższenie alimentów na dziecko.
Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem i może się zdarzyć, że wysokość alimentów przyznana przez sąd nie wystarcza na potrzeby dziecka. Co w takiej sytuacji...
Czytaj dalej "Podwyższenie alimentów na dziecko."
Spadek obciążony długiem
Dla większości z nas spadek kojarzy się z majątkiem jaki dziedziczą spadkobiercy po śmierci spadkodawcy. Jednakże spadek również może okazać się dużym problemem dla spadkobierców....
Czytaj dalej "Spadek obciążony długiem"
Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego
Nowy Rok a z nim zmiany w prawie ! Zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet„- Nieznajomość  prawa szkodzi” przypominamy o Nowelizacji Postępowania Cywilnego, która...
Czytaj dalej "Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego"
Darowizna a spadek – różnice o których należy pamiętać .
Ważna różnica pomiędzy darowizną a spadkiem jest przede wszystkim chwila ich otrzymania.  Należy wskazać, że darowiznę możemy otrzymać za życia darczyńcy natomiast spadek otrzymamy  dopiero...
Czytaj dalej "Darowizna a spadek – różnice o których należy pamiętać ."
„Sprawowanie po rozwodzie opieki naprzemiennej nad dzieckiem”
Pomimo, że opieka naprzemienna nie jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. To należy jednak wskazać, że od 2008 r. obowiązują istotne przepisy w kodeksie...
Czytaj dalej "„Sprawowanie po rozwodzie opieki naprzemiennej nad dzieckiem”"
Testament notarialny – przesłanki unieważnienia
Testament notarialny to jedna z form z testamentów zwykłych, który traktowany jest jako dokument urzędowy ( musi spełnić określone wymagania ustawowe). A zatem czy istnieje...
Czytaj dalej "Testament notarialny – przesłanki unieważnienia"
Asystent rodziny
Asystent -  tym określeniem określa się osobę pomagającą innym, będącą w pogotowiu. Do takiego zadnia został powołany asystent rodziny. Zadania asystenta rodziny określa ustawa z...
Czytaj dalej "Asystent rodziny"
Czy po rozwodzie druga strona może nam zakazać posługiwania się wspólnym nazwiskiem?
Po zawarciu małżeństwa małżonkowie składają oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, które dotyczy jakie nazwisko będą nosić jako małżonkowie. Należy wskazać, że mają do wyboru...
Czytaj dalej "Czy po rozwodzie druga strona może nam zakazać posługiwania się wspólnym nazwiskiem?"
„Rodzina zastępcza a biologiczni rodzice dziecka”
Rodzina zastępcza to piecza sprawowana gdy zachodzi niemożność zapewnienia wychowania oraz opieki nad dzieckiem przez rodziców biologicznych. Należy pamiętać, że piecza zastępcza jest to okresowa...
Czytaj dalej "„Rodzina zastępcza a biologiczni rodzice dziecka”"
Zaprzeczenie Ojcostwa
„Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant” czyli matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten kogo wskazuje małżeństwo. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i...
Czytaj dalej "Zaprzeczenie Ojcostwa"
Unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym
Małżeństwo według polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może być unieważnione konstytutywnym wyrokiem sądu to znaczy, że skutek takiego wyroku przekształca istniejący stan prawny. Należy zaznaczyć,...
Czytaj dalej "Unieważnienie małżeństwa w prawie cywilnym"
Fundusz alimentacyjny
Fundusz alimentacyjny – to fundusz przeznaczony do zabezpieczenia wypłacania alimentów, których płatnicy  okazali się niewypłacalni lub uchylali się od płacenia.   Świadczenia funduszu alimentacyjnego reguluje ...
Czytaj dalej "Fundusz alimentacyjny"
Zamiast budować mur, przystąp do mediacji – czyli dlaczego warto mediować w sprawach rodzinnych – www.diametor.pl
MEDIACJA w sprawach rodzinnych (o rozwód i separację) zmierza do pogodzenia małżonków                                  i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić...
Czytaj dalej "Zamiast budować mur, przystąp do mediacji – czyli dlaczego warto mediować w sprawach rodzinnych – www.diametor.pl"
Kto jest krewnym, kto powinowatym ?
Zazwyczaj słyszę często pytanie,  a kto kim jest w tym systemie układu podatkowego? Powinowactwo jest krótko mówiąc wyłącznie więzią prawną w odróżnieniu od pokrewieństwa które...
Czytaj dalej "Kto jest krewnym, kto powinowatym ?"
Czy zaprzestanie płacenia alimentów zasądzonych w wyroku to przestępstwo?
Z tą sytuacją spotyka się wiele osób, gdy dłużnik przestaje wywiązywać się z obowiązków opłacania alimentów w pełnej wysokości i w terminie. czy mamy w...
Czytaj dalej "Czy zaprzestanie płacenia alimentów zasądzonych w wyroku to przestępstwo?"
Pomoc detektywa
Coraz częściej spotykaną sytuacją podczas zbierania materiału dowodowego do sprawy o rozwód jest korzystanie z pomocy profesjonalnego biura detektywistycznego. W dzisiejszych czasach często sprawa rozwodowa...
Czytaj dalej "Pomoc detektywa"
Cash?
to tylko wersja zdarzeń i narracja kolejnej edycji słodkich krówek, które mogą przecież ,,tańczyć, kochać się albo być parą na niby"
Czytaj dalej "Cash?"
Tango czy Cash
Jak zwykle dzień jak co dzień, poranna kawka niedzielna i pojawiająca się myśl czy Tango we dwoje czy Cash do podziału? Wspomnienie różnych kilkuset spraw...
Czytaj dalej "Tango czy Cash"