Slider

BLOG

Krówka Rozwódka- blog o prawie rodzinnym i nie tylko...
SAMOTNY RODZIC
Samotnym rodzicem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest: rodzic lub opiekun prawny; -...
Czytaj dalej "SAMOTNY RODZIC"
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie...
Czytaj dalej "FUNDUSZ ALIMENTACYJNY"
PRAWO KOBIET W CIĄŻY
Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Ciąża powinna zostać potwierdzona...
Czytaj dalej "PRAWO KOBIET W CIĄŻY"
ROZWÓD…I CO DALEJ?
Rozpad małżeństwa to wiele trudności do pokonania, nie tylko tych formalnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest podział władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska trwa do uzyskania czynności...
Czytaj dalej "ROZWÓD…I CO DALEJ?"
INTERCYZA – WARTO CZY NIE WARTO?
❗️Intercyza❗️ Po zawarciu związku małżeńskiego, tworzy się wspólność majątkowa. Intercyza jest umową, która ogranicza lub rozszerza ustawową wspólność majątkową. Można ją zawrzeć przed lub po ślubie....
Czytaj dalej "INTERCYZA – WARTO CZY NIE WARTO?"
PODZIAŁ MAJĄTKU
Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić...
Czytaj dalej "PODZIAŁ MAJĄTKU"
Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje
Przypominamy, że rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego jeśli nawet złożyli wniosek o 500 plus po 31 grudnia 2021 roku. Należy wskazać, iż zgodnie z...
Czytaj dalej "Polski Bon Turystyczny 2022 – przydane informacje"
Przydatne informacje dla pracownic w ciąży
Po pierwsze warto pamiętać, iż pracownica w ciąży  nabywa prawo do ubezpieczenia chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.Co ważne w przypadku umowy o...
Czytaj dalej "Przydatne informacje dla pracownic w ciąży"
Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”
Przypominamy, iż pracownik, który jest ojcem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka. Należy wskazać że w związku z Dyrektywa Parlamentu...
Czytaj dalej "Urlop ojcowski – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego „work-life balance”"
Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych
Zatem świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniesie 785 zł miesięcznie. Obecnie kwota ta wynosi 746 zł. Natomiast w przypadku dziecka...
Czytaj dalej "Od czerwca br. wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnionych"
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie!
Informujemy, że w piątek - 17 września br.  w Sejmie nastąpiło pierwsze czytanie projektu ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Należy...
Czytaj dalej "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już w Sejmie!"
KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ
UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ. Konwencja Haska sporządzona została w Hadze dnia 25 października w 1980 roku jest międzynarodowym porozumieniem, którego celem jest pomoc w sprowadzaniu dzieci...
Czytaj dalej "KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ"
O MNIE
Joanna Ożarowska -Adwokat / doktor nauk prawnych / mediator stały przy sądzie Okręgowym w Katowicach Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką od 2011 roku zrzeszający młodych...
Czytaj dalej "O MNIE"
#oliwiahylachallenge
Szanowni Państwo, W imieniu Mecenas dr Joanny Ożarowskiej, z wielką radością informujemy, iż zostaliście Państwo nominowani przez Kancelarie Adwokacka do wzięcia udziału w challengeu dla...
Czytaj dalej "#oliwiahylachallenge"
ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW).
Większość z nas jest zgodna z poglądem, że na szczególną uwagę zasługują dzieci, których bezpieczeństwo materialne jest zależne od sytuacji materialnej, zarobkowej rodziców, którzy zobowiązani...
Czytaj dalej "ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW)."
ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
Informujemy, iż z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłatą bieżących składek lub należności, wynikające zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia...
Czytaj dalej "ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH."
Porady prawne online Adwokat dr Joanna Ożarowska
w celu konsultacji i uzyskania porady prawnej proszę uprzejmie o kontakt z numerem tel. 504114994 w celu ustalenia szczegółów porady online.
Czytaj dalej "Porady prawne online Adwokat dr Joanna Ożarowska"
Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?
Równouprawnienie między małżonkami Równouprawnienie między małżonkami to jedno z podstawowych założeń polskiego prawa rodzinnego. Równouprawnienie małżonków wynika przede wszystkim z Konstytucji RP natomiast jego konkretyzacja...
Czytaj dalej "Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?"
ZATRUDNIENIE DZIECKA
Przepis regulujący zatrudnienie dzieci wskazany  jest w artykule 304(5) kodeksu pracy.  Należy wskazać, że w artykule tym zostały uregulowane szczegółowe warunki oraz zasady wykonywania pracy...
Czytaj dalej "ZATRUDNIENIE DZIECKA"
Rozliczenia majątkowe między konkubentami
Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na współwłasność przez partnerów w czasie trwania ich...
Czytaj dalej "Rozliczenia majątkowe między konkubentami"
Podwyższenie alimentów na dziecko.
Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem i może się zdarzyć, że wysokość alimentów przyznana przez sąd nie wystarcza na potrzeby dziecka. Co w takiej sytuacji...
Czytaj dalej "Podwyższenie alimentów na dziecko."
Spadek obciążony długiem
Dla większości z nas spadek kojarzy się z majątkiem jaki dziedziczą spadkobiercy po śmierci spadkodawcy. Jednakże spadek również może okazać się dużym problemem dla spadkobierców....
Czytaj dalej "Spadek obciążony długiem"
Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego
Nowy Rok a z nim zmiany w prawie ! Zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet„- Nieznajomość  prawa szkodzi” przypominamy o Nowelizacji Postępowania Cywilnego, która...
Czytaj dalej "Dekalog Nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego"
Darowizna a spadek – różnice o których należy pamiętać .
Ważna różnica pomiędzy darowizną a spadkiem jest przede wszystkim chwila ich otrzymania.  Należy wskazać, że darowiznę możemy otrzymać za życia darczyńcy natomiast spadek otrzymamy  dopiero...
Czytaj dalej "Darowizna a spadek – różnice o których należy pamiętać ."
„Sprawowanie po rozwodzie opieki naprzemiennej nad dzieckiem”
Pomimo, że opieka naprzemienna nie jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. To należy jednak wskazać, że od 2008 r. obowiązują istotne przepisy w kodeksie...
Czytaj dalej "„Sprawowanie po rozwodzie opieki naprzemiennej nad dzieckiem”"
Testament notarialny – przesłanki unieważnienia
Testament notarialny to jedna z form z testamentów zwykłych, który traktowany jest jako dokument urzędowy ( musi spełnić określone wymagania ustawowe). A zatem czy istnieje...
Czytaj dalej "Testament notarialny – przesłanki unieważnienia"
Asystent rodziny
Asystent -  tym określeniem określa się osobę pomagającą innym, będącą w pogotowiu. Do takiego zadnia został powołany asystent rodziny. Zadania asystenta rodziny określa ustawa z...
Czytaj dalej "Asystent rodziny"