DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka już w ten weekend!

Mamy nadzieje, że pamiętacie. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy pochylić się w temacie kontaktów dziadków z wnukami. 

Zdarza się, że rozwód rodziców oznacza ograniczenie kontaktów z pozostałą, dalszą częścią rodziny. Jak zatem, z prawnego punktu widzenia, powinny być uregulowane kontakty dziadków z wnukami?

Sprawdźcie.

Na wniosek dziadków, Sąd ustala prawo do kontaktów z wnukami, jeśli po rozwodzie rodziców mają utrudniony kontakt. 

Zgodnie z art. 113 6 przepisy oddziału 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem, a więc kontakty z dziadków z wnukami obejmują między innymi przebywanie z wnukami, odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu oraz utrzymywanie korespondencji. 

Sąd regulując kwestię kontaktów zawsze bierze pod uwagę interes dziecka.  Jeśli dobro dziecka tego wymaga, Sąd może również ograniczyć utrzymywanie kontaktów dziadków z wnukami!m.in.: 

  • przez zakaz spotykania się z dzieckiem i utrzymywania kontaktów, 
  • zezwolić na spotkanie z dzieckiem tylko w obecności jednego z rodziców. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *