DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka już w ten weekend! Mamy nadzieje, że pamiętacie. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy pochylić się w temacie kontaktów dziadków z wnukami.  Zdarza się, że rozwód rodziców oznacza ograniczenie kontaktów z pozostałą, dalszą częścią rodziny. Jak zatem, z prawnego punktu widzenia, powinny być uregulowane kontakty dziadków z wnukami? Sprawdźcie. …

PRAWO DO OPIEKI NAD DZIECKIEM

Relacje rodziców w trakcie rozwodu układają się różnie. Na szczęście istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania rozwodu, tak, aby oboje rodzice mieli stały kontakt z dzieckiem. W jaki sposób można to zrobić? Należy złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów razem z pozwem o rozwód lub w trakcie trwania …

ALIMENTY

Kwestii spornych w trakcie rozwodu jest mnóstwo. To nie podlega dyskusji. Nawet, w sytuacjach wyjątkowych, jak zgodność małżonków co do podziału opieki nad dzieckiem, może zaistnieć konflikt na tle finansowym.  Jak ustalane są alimenty? Informacje znajdziecie poniżej: Zgodnie z art. 135. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych …

PRAWA DZIECKA

Konwencja o Prawach Dziecka jest podstawowym dokumentem międzynarodowym dotyczącym praw dziecka, uchwalona przez ONZ w 1989 r., ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Dodatkowo w Polsce ochrona dziecka jest ujęta w kodeksach: Art. 207 Kodeksu karnego: 👉§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną …

DZIEDZICZENIE

Staramy się o tym nie myśleć, ale czas leci nieubłaganie. Co za tym, z naszym majątkiem, po śmierci? Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, powołani do spadku są rodzice i małżonek. W przypadku …

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudzień to ważna data – DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA. W kontekście prawa rodzinnego chcielibyśmy przytoczyć kwestie PRAW DZIECKA. W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2). Prawa dziecka, podobnie …

PRAWO DO OPIEKI NAD DZIECKIEM

Prawo do opieki nad dzieckiem.  Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godz. albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (Zgodnie z Art. 188. §).  Zasady: To rodzic decyduje w jaki sposób wykorzysta prawo do opieki – czy …

SAMOTNY RODZIC

Samotnym rodzicem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest: rodzic lub opiekun prawny; – będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, …