#oliwiahylachallenge

Szanowni Państwo, W imieniu Mecenas dr Joanny Ożarowskiej, z wielką radością informujemy, iż zostaliście Państwo nominowani przez Kancelarie Adwokacka do wzięcia udziału w challengeu dla Oliwki Hyli! https://www.siepomaga.pl/oliwka Reguły akcji są bardzo proste! Nominowana osoba, firma bądź instytucja wykonują 10 pompek lub 10 przysiadów. Każdy kto wykona zadanie wpłaca minimum …

ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW).

Większość z nas jest zgodna z poglądem, że na szczególną uwagę zasługują dzieci, których bezpieczeństwo materialne jest zależne od sytuacji materialnej, zarobkowej rodziców, którzy zobowiązani są przez sąd do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Jednakże doświadczenia życiowe wskazują, że stan niepewności spowodowany obecną sytuacją, może być niestety wykorzystywany przez osoby, …

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8 W ZWIĄZKU ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POWODU COVID-19

Trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pracę nad ustawą dotyczą m.in. przedłużenia okresu, za który ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wydłużeniem okresu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Należy wskazać, że zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać z …

ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Informujemy, iż z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłatą bieżących składek lub należności, wynikające zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia czy odroczenie terminu płatności mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy należą do nich: Odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do …

Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?

Równouprawnienie między małżonkami Równouprawnienie między małżonkami to jedno z podstawowych założeń polskiego prawa rodzinnego. Równouprawnienie małżonków wynika przede wszystkim z Konstytucji RP natomiast jego konkretyzacja zawarta jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Równouprawnienie w aspekcie małżeństwa oznacza, iż w małżeństwie nie powinno być podziału obowiązków na typowo ,,kobiece – pranie, …

ZATRUDNIENIE DZIECKA

Przepis regulujący zatrudnienie dzieci wskazany  jest w artykule 304(5) kodeksu pracy.  Należy wskazać, że w artykule tym zostały uregulowane szczegółowe warunki oraz zasady wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez osoby, które nie ukończyły 16 roku życia.  Jednakże przepis ten dopuszcza wykonywanie pracy/ innych zajęć zarobkowych przez dziecko, ale wyłącznie …

Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na współwłasność przez partnerów w czasie trwania ich związku. Podstawy prawne dla rozliczenia majątkowego konkubentów. Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na …

Podwyższenie alimentów na dziecko.

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem i może się zdarzyć, że wysokość alimentów przyznana przez sąd nie wystarcza na potrzeby dziecka. Co w takiej sytuacji można zrobić, jak do domagać się podwyższenie alimentów przyznanych wcześniej przez sąd ? Przede wszystkim należy wskazać, że wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz …

Spadek obciążony długiem

Dla większości z nas spadek kojarzy się z majątkiem jaki dziedziczą spadkobiercy po śmierci spadkodawcy. Jednakże spadek również może okazać się dużym problemem dla spadkobierców. Ponieważ może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi, które mogą jednak przekroczyć wartość majątku pozostawionego w spadku. Mogą należeć do nich niespłacone kredyty …