KONWENCJA HASKA – POMOC W SPROWADZENIU DZIECKA UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ

UPRWDZONEGO ZA GRANICĘ. Konwencja Haska sporządzona została w Hadze dnia 25 października w 1980 roku jest międzynarodowym porozumieniem, którego celem jest pomoc w sprowadzaniu dzieci uprowadzonych do innego kraju. Państwa, które podpisały konwencję  w tym Polska  zobowiązały się tym samym do współpracowania ze sobą, aby dziecko, które zostało uprowadzone wróciło …

O MNIE

Joanna Ożarowska -Adwokat / doktor nauk prawnych / mediator stały przy sądzie Okręgowym w Katowicach Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką od 2011 roku zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa , a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od 20 lat. W 2008 roku uzyskała …

#oliwiahylachallenge

Szanowni Państwo, W imieniu Mecenas dr Joanny Ożarowskiej, z wielką radością informujemy, iż zostaliście Państwo nominowani przez Kancelarie Adwokacka do wzięcia udziału w challengeu dla Oliwki Hyli! https://www.siepomaga.pl/oliwka Reguły akcji są bardzo proste! Nominowana osoba, firma bądź instytucja wykonują 10 pompek lub 10 przysiadów. Każdy kto wykona zadanie wpłaca minimum …

ALIMENTY A COVID-19 (STANOWISKO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ ZESPOŁU EKSPERT ÓW DS. ALIMENTÓW).

Większość z nas jest zgodna z poglądem, że na szczególną uwagę zasługują dzieci, których bezpieczeństwo materialne jest zależne od sytuacji materialnej, zarobkowej rodziców, którzy zobowiązani są przez sąd do wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Jednakże doświadczenia życiowe wskazują, że stan niepewności spowodowany obecną sytuacją, może być niestety wykorzystywany przez osoby, …

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8 W ZWIĄZKU ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POWODU COVID-19

Trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pracę nad ustawą dotyczą m.in. przedłużenia okresu, za który ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wydłużeniem okresu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Należy wskazać, że zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać z …

ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Informujemy, iż z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłatą bieżących składek lub należności, wynikające zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia czy odroczenie terminu płatności mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy należą do nich: Odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do …

Biznes, Układ – a czemu nie Forbsik ?

Równouprawnienie między małżonkami Równouprawnienie między małżonkami to jedno z podstawowych założeń polskiego prawa rodzinnego. Równouprawnienie małżonków wynika przede wszystkim z Konstytucji RP natomiast jego konkretyzacja zawarta jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Równouprawnienie w aspekcie małżeństwa oznacza, iż w małżeństwie nie powinno być podziału obowiązków na typowo ,,kobiece – pranie, …