DZIEDZICZENIE

Staramy się o tym nie myśleć, ale czas leci nieubłaganie. Co za tym, z naszym majątkiem, po śmierci?

Jeśli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Jeśli spadkodawca nie posiadał dzieci, powołani do spadku są rodzice i małżonek. W przypadku braku dzieci oraz małżonka, spadek przypada rodzicom w częściach równych. Gdyby jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział przypada rodzeństwu spadkodawcy. 

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w pierwszej kolejności do spadku są powołane dzieci spadkodawcy oraz małżonek. 

W przypadku braku dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa oraz dzieci rodzeństwa spadek przypada dziadkom spadkodawcy.

Spadkobierca ma trzy możliwości co zrobić ze spadkiem:

  • Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 
  • Przyjąć spadek. 
  • Odrzucić spadek. 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *