ALIMENTY

Kwestii spornych w trakcie rozwodu jest mnóstwo. To nie podlega dyskusji. Nawet, w sytuacjach wyjątkowych, jak zgodność małżonków co do podziału opieki nad dzieckiem, może zaistnieć konflikt na tle finansowym. 

Jak ustalane są alimenty? Informacje znajdziecie poniżej:

Zgodnie z art. 135. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

W postępowaniu można żądać dowolnej kwoty alimentów, która byłaby poparta wydatkami na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Rodzice nie są zobowiązani zaspokajać luksusowych potrzeb dziecka!

Przykładowe wydatki na dziecko:

  • Wszelkie rzeczy związane ze szkołą (w tym korepetycje). 
  • Jedzenie. 
  • Środki czystości. 
  • Ubrania.
  • Leczenie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *