Jakbyś tak mnie zechciał …,, i biorę Ciebie za żonę/męża i ślubuje …

Jakbyś tak mnie zechciał …,, i  biorę Ciebie za żonę/męża i ślubuje Ci i miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.  „ Ale czy wiemy, że

Są obowiązki małżonków zawarte w art. 23 k.r.o.

Małżeństwo to węzeł prawny, w świetle prawa stanowi stosunek prawny, który jest stosunkiem osobistym.  Stricte od strony prawnej można tu wyróżnić tak podmiotową i przedmiotową stronę. Tą stroną przedmiotową stanowią prawa i obowiązki im odpowiadające.

Obowiązki wskazane w art. 23 k.r.o. to

  • obowiązek wspólnego pożycia
  • wzajemnej pomocy
  • wzajemnej wierności
  • współdziałania

Celowe jest poinformowanie iż naruszenie tych obowiązków powoduje:

Bezpośrednie sankcje i prowadzi do sankcji pośrednich. Naruszenie obowiązków wspólnego pożycia i wzajemnej pomocy może w konsekwencji doprowadzić do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia – która stanowi pozytywną przesłankę orzeczenia rozwodu.

W wyroku z dnia 29 czerwca 2000 r. V CKN 323/00, LEX nr 52485 SN wypowiedział się, że przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków , w zwłaszcza te zawarte w art. 23, 24 i 27 k.r.o. umożliwiają przypisanie winy za rozkład pożycia.

Nadto SN w wyroku z dnia 01/10/1997 r., I CKN 246/97, LEX nr 668911, SN podkreślił, ze naruszenie obowiązków z art. 23 k.r.o. może być umyślne i nieumyślne.

Jednocześnie realizacja obowiązków zwartych w art. 23 k.r.o. nie może, ze względu na swego rodzaju różnorodność stanów faktycznych, zostać szczegółowo uregulowana.

To tylko zarys – w następnej części

O obowiązku wspólnego pożycia!

                                                                                                          FRED / mały miś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *