Darowizna a spadek – różnice o których należy pamiętać .

Ważna różnica pomiędzy darowizną a spadkiem jest przede wszystkim chwila ich otrzymania.

 Należy wskazać, że darowiznę możemy otrzymać za życia darczyńcy natomiast spadek otrzymamy  dopiero po śmierci spadkodawcy. Musimy również pamiętać, że umowa darowizna  może być zawarta pod warunkiem, odwołana pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu. Natomiast spadku nie możemy przyjąć pod żadnymi warunkami oraz należy pamiętać, że spadku nie możemy także odwołać. Należy zaznaczyć, że prawa do spadku możemy się jedynie zrzec lub je odrzucić po śmierci spadkodawcy.

 Wskazać trzeba, że spadek to ogół prawa i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które przechodzą na jego następców prawnych (spadkobierców) w chwili dziedziczenia.

Natomiast darowizna to umowa, którą możemy zawrzeć tylko między żyjącymi (dotyczy to także przeniesienia praw własności rzeczy, wierzytelności czy innego prawa majątkowego, który polega na przysporzeniu majątku obdarowanego oraz zmniejszeniu pasywów obciążających majątek.

Należy także zwrócić uwagę, że umowa darowizny może polegać na działaniu lub zaniechaniu (zapłacie sumy pieniężnej, daniu rzeczy, niedochodzenia roszczenia czy przyjęcie długu.

 Pamiętać trzeba również, że darowizny przyjęte za życia wchodzą do masy spadkowej oraz są zaliczane do schedy w grupie osób mających prawo do zachowku.

Na koniec należy wskazać, że jeżeli spadkodawca dokonał darowizny na rzecz osoby obcej lub spoza grupy osób mających prawo do zachowku wówczas okres zaliczania darowizny do masy spadkowej  trwa 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *