Kto jest krewnym, kto powinowatym ?

Zazwyczaj słyszę często pytanie,  a kto kim jest w tym systemie układu podatkowego?

Powinowactwo jest krótko mówiąc wyłącznie więzią prawną w odróżnieniu od pokrewieństwa które znamionuje się więzią biologiczno – prawną. Powinowactwo to stosunek prawnorodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego.

Odpowiadam więc:  I Grupa tu należą m.in.: , małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, zięć, synowa czy teściowie. Te osoby płacą podatek od spadków i darowizn według najniższej stawki.

Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);

Grupa III: pozostali nabywcy.

O tym kto pozostaje w relacji pokrewieństwa czy powinowactwa decydują przepisy Kodeksu Cywilnego. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. W linii bocznej Ci którzy pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Z małżeństw wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka – powinowatym jest choćby zięć, synowa, teść.  Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnii pokrewieństwa, natomiast stopień pokrewieństwa od  liczb urodzeń według których powstało pokrewieństwo.

Uwaga! Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa  – co wynika z art. 61 (8) & 1 Kc  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *