Pomoc detektywa

Coraz częściej spotykaną sytuacją podczas zbierania materiału dowodowego do sprawy o rozwód jest korzystanie z pomocy profesjonalnego biura detektywistycznego. W dzisiejszych czasach często sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to prawdziwa batalia. Bardzo złe relacje między małżonkami potrafią doprowadzić do wyciągania najprzeróżniejszych wątków z małżeńskiego pożycia, toteż dla potrzeb sprawy często decydują się zlecić detektywowi ustalenie pewnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sądu.

Kim jest detektyw?

Legalna praca prywatnego detektywa wymaga posiadania stosownej licencji. Uzyskanie takowej związane jest ze spełnieniem odpowiednich wymogów oraz zdaniem stosownego egzaminu. Według aktualnych przepisów, aby ubiegać się licencję trzeba: 

  • mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, które jest członkiem UE,
  • wiek: minimum 21 lat,
  • minimum wykształcenie średnie,
  • niekaralność,
  • nieposzlakowana opinia.

Warto pamiętać że detektywi mają swój kodeks etyki zawodowej i działają w granicach prawa, co ma istotne znaczenie dla Sądu.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.) detektyw zajmuje się uzyskiwaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Ustawodawca wymienia enumeratywnie kompetencje detektywa (nie jest to katalog zamknięty).

Detektyw zobowiązany jest do zachowania tajemnicy co do źródła informacji i okoliczności sprawy, które zdobył podczas obserwacji detektywistycznej. Warto zdać sobie sprawę, iż licencjonowany detektyw, wykorzystując w sprawie niejawne metody pozyskiwania informacji, musi działać w granicach obowiązującego prawa. Od tego bowiem zależy dopuszczenie jako dowodu w postępowaniu zgromadzonych przez niego danych.

Środkiem dowodowym w postępowaniu rozwodowym jest najczęściej raport końcowy sporządzony przez detektywa. Zawiera on zazwyczaj dokumentację dokonanych przez niego czynności, tj.opis przeprowadzonych przez niego czynności, ze wskazaniem konkretnej daty i godziny, w tym materiał zdjęciowy, filmy. Niekiedy sędziowie dodatkowo decydują się na przesłuchanie detektywa, który sporządzał raport, w charakterze świadka.

Nie sposób ukryć, że użycie raportu detektywistycznego w sprawie wiążę się z dodatkowymi kosztami, czyli wynagrodzeniem dla biura detektywistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *