Rozliczenia majątkowe między konkubentami

Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na współwłasność przez partnerów w czasie trwania ich związku.

Podstawy prawne dla rozliczenia majątkowego konkubentów.

Rozliczenie konkubinatu zwykle powinno nastąpić na podstawie przepisów współwłasności w odniesieniu do składników majątkowych nabytych na współwłasność przez partnerów w czasie trwania ich związku.

 Należy wskazać, że nakłady konkubentów czynione wspólnie w czasie trwania konkubinatu na majątek jednego z nich powinny być rozliczone według obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego  o zniesieniu współwłasności.

 Przy czym należy zaznaczyć ,że przepisy o zniesieniu współwłasności nie mogą być uznane za całościową oraz wyłączną  podstawę rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu.

 W szczególności jeżeli mowa jest o  przypadku dokonania przez jednego z konkubentów nakładów na składnik majątkowy drugiego z nich, wtedy rozliczenie nie może być dokonane w postępowaniu o zniesienie współwłasności, lecz w odrębnym postępowaniu o zapłatę – z tytułu rozliczenia nakładów lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Trzeba pamiętać także ,iż rozliczenie nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na składnik majątkowy drugiego z nich powinno być przeprowadzone na podstawie przepisów o rozliczeniu nakładów posiadacza na cudzą rzecz.

I tutaj warto wskazać ,że rozliczenie nakładów w trybie tych przepisów jest możliwe dopiero, gdy rzecz pozostaje w wyłącznym posiadaniu tego z konkubentów, do którego należy.

 Warto zaznaczyć, że nakłady jednego z konkubentów na składnik majątkowy drugiego  z nich, w przypadku braku podstawy kontraktowej lub deliktowej rozliczenia, powinny być rozliczone w trybie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Taka sama jest podstawa prawna rozliczeń roszczeń z tytułu pracy wykonywanej nieodpłatnie przez jednego z partnerów na rzecz drugiego z nich, w szczególności w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Jednakże w przypadku nabycia przez jednego z małżonków wspólnie z konkubentem składnika majątkowego, (jeżeli trwa jeszcze jego małżeństwo i panuje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej), prowadzi do wejścia udziału w nabytym składniku majątkowym w skład majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku do rozliczenia majątkowego właściwe mogą okazać się również częściowo przepisy o podziale majątku wspólnego małżonków, zakładając, że składnik majątkowy stał się przedmiotem współwłasności łącznej małżonków.  

Na koniec należy warto pamiętać, iż praktyka orzecznictwa  w tym obszarze wydaje się być bardzo dynamiczna, pojawiają się nowe orzeczenia, dlatego warto śledzić  zmiany w prawie na bieżąco, ponieważ według łacińskiej ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi!

~MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *