Spadek obciążony długiem

Dla większości z nas spadek kojarzy się z majątkiem jaki dziedziczą spadkobiercy po śmierci spadkodawcy. Jednakże spadek również może okazać się dużym problemem dla spadkobierców. Ponieważ może się okazać, że spadkodawca pozostawił po sobie długi, które mogą jednak przekroczyć wartość majątku pozostawionego w spadku. Mogą należeć do nich niespłacone kredyty bankowe a także podatki. Co możemy w tej sytuacji zrobić ?

  1. Zrzec się dziedziczenia

Spadkodawcy, którzy są świadomi swojego zadłużenia i tego że po ich śmierci wpłynie to na niekorzystną spadkobierców, mają możliwość umówić się ze swoim spadkobiercami za zrzeczenie się przez nich dziedziczenia. Zrzeczenie następuje w sposób spisania u notariusza umowy pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami.

  • Odrzucić spadek

Jest to sposób na uniknięcie spłaty długu spadkodawcy, ale należy pamiętać, że odrzucenie bądź przyjęcie spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w gronie spadkobierców.

Trzeba pamiętać, iż odrzucenie spadku wiąże się z istotnymi konsekwencjami – nie uczestniczymy wtedy w schedzie po zmarłym, ale wśród kręgu osób uprawnionych do spadku wstępują nasze dzieci lub wnuki (jeżeli ich nie mamy to odpowiednio zwiększa się  scheda pozostałych spadkobierców wraz z nią zwiększa się ich odpowiedzialność za długi zmarłego spadkodawcy. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, że wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek, niechciane długi przejmie gmina lub Skarb Państwa. Trzeba pamiętać, że odrzucenie spadku jest ostateczne i nie można go potem odwołać !

  •  Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Wiedząc o długach spadkodawcy, spadkobiercy mogą właśnie skorzystać z możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Taka forma przyjęcia spadku oznacza, że odpowiedzialność za długi jest ograniczona do rzeczywistej wartości schedy.

Czyli spłacamy długi zmarłego tylko z jego przyjętego majątku.

Należy pamiętać, że w tym przypadku istotne jest sporządzenie spisu inwentarza, który to spis decyduje o wartości spadku. Mamy też możliwość, aby sami sporządzić prywatny wykaz inwentarza.  Warto nadmienić, że o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje komornik na zlecenie sądu rejonowego.

Jeżeli jednak nie skorzystamy z dobrodziejstwa inwentarza i wybierzemy proste przyjęcie spadku to możemy niestety narazić się na konieczność oddania wierzycielowi nie tylko spadku, ale także tym zmniejszyć swój majątek. Ponieważ w razie prostego przyjęcia spadku to spadkobierca ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe bez ograniczenia (czyli z całego swojego majątku) wskazuje to przepis kodeksu cywilnego – art 1030 paragraf 1.kc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *