ZUS- ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Informujemy, iż z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy, którzy mają problem z zapłatą bieżących składek lub należności, wynikające zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia czy odroczenie terminu płatności mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy należą do nich:

  • Odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia br.
  • Zawieszenie realizacji na 3 miesiące umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w której termin płatności bądź składek wyznaczonych w okresie od marca do maja br, tym samym wiąże się to z wydłużeniem o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Wypełniony oraz podpisany wniosek o odroczenie terminu płatności, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące, które też będzie można rozłożyć. Należy wskazać, iż we wniosku trzeba wskazać w jaki sposób epidemia koroawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa w tym na brak możliwości opłacenia w terminie należności. Warto wspomnieć, że wniosek przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS (Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Wniosek można również złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy pozytywnie wniosek to  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyślę do przedsiębiorcy umowę  na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztę jeżeli  przedsiębiorca nie wskaże adresu e-mail. Po otrzymaniu umowy przedsiębiorca powinien ją przejrzeć oraz podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na koniec należy wskazać, iż jeżeli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni, które będą liczone od dnia zakończenia stanu epidemii koronawirusa to przedsiębiorca powinien  wysłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych papierowy oryginał dokumentu. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie przekaże dokumentu w formie papierowej to zostanie to uznane, że umowa nie została zawarta co spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową. Również warto zaznaczyć, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, to przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

~MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *