DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 8 W ZWIĄZKU ZAMKNIĘCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POWODU COVID-19

Trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pracę nad ustawą dotyczą m.in. przedłużenia okresu, za który ma przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z wydłużeniem okresu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Należy wskazać, że zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca br.

Należy zaznaczyć, że do czasu wejścia w życie ustawy osoby, które chcą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. mogą z powodu konieczności sprawowania nad dzieckiem do lat 8, który jest związany z zamknięciem placówek oświatowych. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Trzeba wskazać, że wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Także można wystąpić o zasiłek opiekuńczy na zasadach ogólnych w takim przypadku w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni.

Również należy wskazać, że do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na zasadach ogólnych także wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) a także zaświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola oraz szkoły, które nastąpiło 20 marca br. W tym przypadku po wejściu w życie ustawy, która nowelizuję ustawę  z dnia 2 marca br. Z  mocą wsteczną od 26 marca br. To trzeba zaznaczyć, iż taki wniosek będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oznacza to, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast  trzeba wskazać, że będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

~MR

*rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji z 20 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *